Việc làm đang tuyển dụng tại UNICA

UNICA đang tuyển dụng nhân tài với nhiều vị trí hấp dẫn: Trưởng phòng kinh doanh, Trưởng phòng marketing, Giám đốc kinh doanh, SALE, Lập trình PHP/Java...


Java Developer

2 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

PHP Developer

2 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Trưởng Phòng Marketing Online

01 | Hà Nội | 20 - 25 triệu

Digital Marketers

5 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Marketing online (Facebook, Google)

6 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Trưởng nhóm Marketing online

2 | Hà Nội | 15 -20 triệu

Telesale Leader

2 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Social Marketing

4 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Graphic Designer

2 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Chăm sóc khách hàng

2 | Hà Nội | 7 - 10 triệu

Content Marketing

6 | Hà Nội | 7 - 10 triệu

Nhân viên dựng phim

2 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Affiliate Manager

1 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Nhân viên Telesale

4 | Hà Nội | 10 - 15 triệu