Việc làm đang tuyển dụng tại UNICA

UNICA đang tuyển dụng nhân tài với nhiều vị trí hấp dẫn: Trưởng phòng kinh doanh, Trưởng phòng marketing, Giám đốc kinh doanh, SALE, Lập trình PHP/Java...


Mobile Developer

3 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Sale Online

5 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Telesale Leader

2 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Social Marketing

4 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

PHP Developer

2 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Nhân viên chạy quảng cáo Facebook Ads

5 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Nhân viên Telesale

4 | Hà Nội | 10 - 15 triệu