Việc làm đang tuyển dụng tại UNICA

UNICA đang tuyển dụng nhân tài với nhiều vị trí hấp dẫn: Trưởng phòng kinh doanh, Trưởng phòng marketing, Giám đốc kinh doanh, SALE, Lập trình PHP/Java...


Chuyên viên tư vấn doanh nghiệp

3 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Affiliate Manager

1 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

CHUYÊN VIÊN MARKETING ONLINE

5 | Hà Nội | 10 - 15 triệu