Việc làm đang tuyển dụng tại UNICA

UNICA đang tuyển dụng nhân tài với nhiều vị trí hấp dẫn: Trưởng phòng kinh doanh, Trưởng phòng marketing, Giám đốc kinh doanh, SALE, Lập trình PHP/Java...


Graphic Designer

2 | Hà Nội | 7 - 10 triệu

Chăm sóc khách hàng

1 | Hà Nội | 7 - 10 triệu

Marketing B2B

2 | Hà Nội | 7 - 10 triệu

Chuyên viên phát triển kinh doanh

5 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Content Marketing

4 | Hà Nội | 7 - 10 triệu

PHP Developer

2 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Trưởng Phòng Marketing Online

01 | Hà Nội | 20 - 25 triệu

Nhân viên chạy quảng cáo Facebook Ads

5 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Telesale Leader

2 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Nhân viên dựng phim

1 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Nhân viên Telesale

4 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Biên tập viên

01 | Hà Nội | 7 - 10 triệu