Việc làm đang tuyển dụng tại UNICA

UNICA đang tuyển dụng nhân tài với nhiều vị trí hấp dẫn: Trưởng phòng kinh doanh, Trưởng phòng marketing, Giám đốc kinh doanh, SALE, Lập trình PHP/Java...


Chăm sóc khách hàng

1 | Hà Nội | 7 - 10 triệu

PHP Developer

2 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Nhân viên chạy quảng cáo Facebook Ads

5 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Nhân viên Telesale

4 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Marketing online (Facebook, Google)

12 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Trưởng nhóm Marketing online

3 | Hà Nội | 15 -20 triệu

Social Marketing Leader

1 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

SEO Leader

1 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Nhân viên chạy Zalo Ads

2 | Hà Nội | 7 - 10 triệu

Chuyên viên SEO - SEO Specialist

2 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Social Marketing

4 | Hà Nội | 10 - 15 triệu

Biên tập viên

01 | Hà Nội | 7 - 10 triệu