Cơ hội việc làm tại UNICA

Hà Nội  / Số lượng: 2

Mức lương: 10-15 triệu

Hạn nộp: 10-07-2021

Hà Nội  / Số lượng: 01

Mức lương: 20 - 30M

Hạn nộp: 30-06-2021

Toàn quốc  / Số lượng: 2

Mức lương: 10-15 triệu

Hạn nộp: 08-05-2021

Hà Nội  / Số lượng: 2

Mức lương: 10-15 triệu

Hạn nộp: 03-05-2021

Hà Nội  / Số lượng: 1

Mức lương: Thỏa thuận

Hạn nộp: 30-04-2021

Hà Nội  / Số lượng: 5

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 30-04-2021

Hà Nội  / Số lượng: 2

Mức lương: 15 - 20

Hạn nộp: 30-04-2021

Hà Nội  / Số lượng: 3

Mức lương: 10 - 15

Hạn nộp: 30-04-2021

Hà Nội  / Số lượng: 1

Mức lương: 8 - 15 triệu

Hạn nộp: 31-03-2021

Hà Nội  / Số lượng: 1

Mức lương: 10 - 15 triệu

Hạn nộp: 31-03-2021