Việc làm đang tuyển dụng tại UNICA

UNICA đang tuyển dụng nhân tài với nhiều vị trí hấp dẫn: Trưởng phòng kinh doanh, Trưởng phòng marketing, Giám đốc kinh doanh, SALE, Lập trình PHP/Java...


SYSTEM ADMIN

01 | Hà Nội | 10-15tr/ tháng

DIGITAL MARKETING

3 | Hà Nội | 10-15tr/ tháng

CHUYÊN VIÊN ĐỐI TÁC ĐÀO TẠO

1 | Hà Nội | 10-15tr/ tháng