Cơ hội việc làm tại UNICA

Hà Nội  / Số lượng: 01

Mức lương: 10-15tr/ tháng

Hạn nộp: 28-02-2023

Hà Nội  / Số lượng: 01

Mức lương: 20-30tr/ tháng

Hạn nộp: 28-02-2023

Hà Nội  / Số lượng: 04

Mức lương: 10-20 triệu

Hạn nộp: 28-02-2023

Hà Nội  / Số lượng: 5

Mức lương: 10-20tr/ tháng

Hạn nộp: 28-02-2023

Hà Nội  / Số lượng: 3

Mức lương: 10-15tr/ tháng

Hạn nộp: 28-02-2023

Hà Nội  / Số lượng: 1

Mức lương: 10-15tr/ tháng

Hạn nộp: 28-02-2023