Cơ hội việc làm tại UNICA

Hà Nội  / Số lượng: 1

Mức lương: Thảo thuận

Hạn nộp: 30-04-2023

Hà Nội  / Số lượng: 02

Mức lương: 7-10 triệu/ tháng

Hạn nộp: 31-03-2023

Hà Nội  / Số lượng: 01

Mức lương: 10-15tr/ tháng

Hạn nộp: 31-03-2023

Hà Nội  / Số lượng: 01

Mức lương: 20-30tr/ tháng

Hạn nộp: 31-03-2023

Hà Nội  / Số lượng: 01

Mức lương: 10-18 triệu/ tháng

Hạn nộp: 31-03-2023

Hà Nội  / Số lượng: 1

Mức lương: 10-20 triệu/ tháng

Hạn nộp: 31-03-2023

Hà Nội  / Số lượng: 1

Mức lương: 10-15 triệu

Hạn nộp: 31-03-2023

Hà Nội  / Số lượng: 5

Mức lương: 10-20tr/ tháng

Hạn nộp: 31-03-2023

Hà Nội  / Số lượng: 2

Mức lương: 7 - 10 triệu/ tháng

Hạn nộp: 31-03-2023

Hà Nội  / Số lượng: 1

Mức lương: 10-15tr/ tháng

Hạn nộp: 31-03-2023