Cơ hội việc làm tại UNICA

Hà Nội  / Số lượng: 2

Mức lương: 7-15tr/ tháng

Hạn nộp: 31-12-2023

Hà Nội  / Số lượng: 01

Mức lương: 10-18 triệu/ tháng

Hạn nộp: 31-03-2023

Hà Nội  / Số lượng: 5

Mức lương: 10-20tr/ tháng

Hạn nộp: 31-03-2023

Hà Nội  / Số lượng: 2

Mức lương: 10-15tr/ tháng

Hạn nộp: 31-03-2023

Hà Nội  / Số lượng: 1

Mức lương: 20-25tr/ tháng

Hạn nộp: 31-12-2022

Hà Nội  / Số lượng: 05

Mức lương: 10-15tr/ tháng

Hạn nộp: 01-01-1970