Cơ hội việc làm tại UNICA

Hà Nội  / Số lượng: 03

Mức lương: 7-12tr/ tháng

Hạn nộp: 31-03-2024

Hà Nội  / Số lượng: 2

Mức lương: 7-12 triệu

Hạn nộp: 31-03-2024

Hà Nội  / Số lượng: 1

Mức lương: 8-10tr/ tháng

Hạn nộp: 31-03-2024

Hà Nội  / Số lượng: 1

Mức lương: 10-20tr/ tháng

Hạn nộp: 31-03-2024

Hà Nội  / Số lượng: 1

Mức lương: 15-25tr/ tháng

Hạn nộp: 31-03-2024

Hà Nội  / Số lượng: 2

Mức lương: 10-15tr/ tháng

Hạn nộp: 31-03-2024